مقالات
بهزاد استقامت

تشخیص نوع شخصیت از پشت تلفن

تشخیص نوع شخصیت از پشت تلفن   چنانچه تا به حال در یک کنسرت موسیقی راک در جایگاهی نزدیک صحنه

مقالات
بهزاد استقامت

حرف زدن زیادی ممنوع…

حرف زدن زیادی ممنوع… اغلب حرفه‌ای ترین‌های دنیا در امر فروش، وقتی که شاگرد مدرسه بوده‌اند بیش از یک بار

ابزارهای بازاریابی تلفنی
مقالات
بهزاد استقامت

فروش تلفنی و استفاده از ابزارها

ابزارهای فروش تلفنی آلات موسیقی از زمانی که انسان ها وجود داشته اند پیرامون آنان بوده اند. بومیان استرالیا سازی

مقالات
بهزاد استقامت

بازاریابی و فروش تلفنی

بازاریابی و فروش تلفنی   تعاریف چرا ما باید تعاریف را بدانیم؟ دانستن تعاریف به ما کمک می‌کند که بدانیم

به بالای صفحه بردن