مدرسه بازاریابی و فروش تلفنی راه مدیران

ما این جا هستیم تا فروش فردای شما را بیشتر کنیم.

آموزش مهارت های بازاریابی و فروش تلفنی، مذاکرات غیر حضوری

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

آموزش پرسنل بازاریابی و فروش تلفنی خود را به ما بسپارید.

آیا می‌دانید ۶۸ درصد از مشتریانی که قبلاً جزو مشتریان شما بودند و امروز نیستند، به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای پرسنل شما رفته‌اند؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟

آموزش پرسنل بازاریابی و فروش تلفنی خود را به ما بسپارید.

آیا می‌دانید ۶۸ درصد از مشتریانی که قبلاً جزو مشتریان شما بودند و امروز نیستند، به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای پرسنل شما رفته‌اند؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟

آموزش پرسنل بازاریابی و فروش تلفنی خود را به ما بسپارید.

آیا می‌دانید ۶۸ درصد از مشتریانی که قبلاً جزو مشتریان شما بودند و امروز نیستند، به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای پرسنل شما رفته‌اند؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟

آموزش پرسنل بازاریابی و فروش تلفنی خود را به ما بسپارید.

آیا می‌دانید ۶۸ درصد از مشتریانی که قبلاً جزو مشتریان شما بودند و امروز نیستند، به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای پرسنل شما رفته‌اند؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟

کتاب الکترونیکی رایگان برای افزایش فروش را دریافت کنید!

راهنمای رایگان برای ترغیب مشتری و افزایش فروش

نکات نوشته‌شده در این کتاب الکترونیکی بخشی از مهارت‌های ترغیب کردن مشتری در بازاریابی و فروش تلفنی و مهارت‌های مذاکره تلفنی است که هر فروشنده‌ای باید آن‌ها را بداند. هیچ فرقی نمی‌کند که شرکت، سازمان، موسسه، آموزشگاه و به‌طور کلیکسب‌وکار شما در چه اندازه‌ای است و آیا خصوصی یا دولتی است. 

 

اطلاعات صحیح خود را در کادر زیر وارد کنید و کتاب الکترونیکی “بازاریابی و فروش تلفنی به سبک حرفه‌ای ها و ترغیب مشتریان”  را در ایمیل خود دریافت کنید.

 

خدمات اصلی ما

آموزش بازاریابی تلفنی

درصورتی که راه ارتباطی شما با مشتریانتان از طریق تلفن است، آموزش تکنیک ها و تاکتیک های بازاریابی وفروش تلفنی را به شما پیشنهاد می کنیم.

مشاوره تلفنی و حضوری

اگر تماس های تلفنی زیادی دارید اما بهره وری پرسنل سازمان شما مورد قبول شما نیست، می توانید از مشاوره های ما بهره مند شده و فروش های بیشتری را رقم بزنید.

برگزاری کارگاه و دوره

ضرورت توجه به نیازهای آموزشی کارکنان، امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان حس می شود. در کارگاه های ما آموزش های مورد نیاز شما ارائه می شود.

مقالات آموزشی

مقالات
بهزاد استقامت

صادقانه عمل کردن را به یک عادت تبدیل کنید.

صادقانه عمل کردن را به یک عادت تبدیل کنید.   سرانجام چنانچه مدت هاست در عرصه‌ی فروش تلفنی فعال هستید، باید صادقانه عمل کنید. حتی اگر مشتریان

به بالای صفحه بردن