از شما متشکریم

 

به شما تبریک می‌گویم که برای آموزش مهارتهای بازاریابی و فروش خود اقدام کردید.
فایل صوتی دوره به ایمیل شما ارسال شده است. لطفاً ایمیل خود را چک کنید و فایل را دانلود کنید.

توصیه: پوشه هرزنامه (spam) ایمیلی خود را برvسی کنید.

با احترام
مدرسه بازاریابی و فروش تلفنی راه مدیران
بهزاد استقامت