بازاریابی تلفنی ویژه مدیران (رایگان)

اینجا توضیحات ویژه یا به عبارتی صفحه محصول این دوره وارد شود. البته یک راه‌حل دیگر برای ایجاد صفحه محصول وجود دارد.

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: ۳ روز

سطح دشواری دوره: مبتدی

مربی دوره

بهزاد استقامت بهزاد استقامت مدرس دوره

همین امروز آموزش بازاریابی و فروش تلفنی را شروع کن!

رایگان

توضیحاتی که مایلید درباره نحوه شرکت در این دوره بدهید را اینجا وارد کنید!